/
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA B+R ORAZ MOŻLIWOŚCI
POZYSKANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
TECHNOLOGIA
BIZNES
INWESTYCJE
23 LISTOPADA 2022
Podkarpackie Centrum Innowacji | RZESZÓW
00
DNI
00
GODZINY
00
MINUTY
00
SEKUNDY
Konferencja Technologia Biznes Inwestycje poświęcona jest tematyce finansowania, budowania strategii na czas kryzysu, wdrażania innowacji oraz inwestowaniu w nowe technologie. 
Pokażemy lokalnym przedsiębiorcom potencjał podkarpackich naukowców współpracujących z PCI i przedstawimy możliwości źródeł finansowania projektów B+R jakie mogą być realizowane przy współpracy Nauka & Biznes.
Pokażemy nowe instrumenty wsparcia i internacjonalizacji dla polskich przedsiębiorstw. Chcemy również zastanowić się, czy inwestowanie w młode spółki technologiczne może być sposobem uchronienia kapitału przed rosnącą inflacją.
Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat bieżących wyzwań w gospodarce, sposobów przeciwdziałania rosnącym cen energii, sytuacji przedsiębiorców na rynku pracy, roli technologii w usprawnieniu biznesu, budowaniu konkurencyjności w oparciu o innowacje na przykładzie czołowych polskich firm.
Dlaczego TBI?
Towarzysząca konferencji wystawa obejmie prezentację oferty badawczej laboratoriów zrzeszonych w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, prezentację nowego budynku PCI w tym nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego przeznaczonego do prototypowania.
ZAPRASZAMY
 • dowiedzieć się jak zaprezentować swoją ofertę, by była konkurencyjna na rynku,
 • dowiedzieć się jak wykorzystać działania marketingowe, by pozyskać nowych odbiorców,
 • dowiedzieć się jak zachęcić firmy do korzystania z ich usług,
 • pozyskać środki na swój rozwój oraz bieżące funkcjonowanie,
 • edukować się i zwiększać jakość swoich usług,
 • zaprezentować wyniki projektów B+R wśród przedsiębiorców i inwestorów,
 • zaprezentować potencjał badawczy, kadrę ekspercką i unikatową infrastrukturę badawczą ,
 • poznać kierunki inwestycji w nowe technologie,
 • wziąć udział w networkingu w gronie przedsiębiorców i poznać ich aktualne potrzeby i problemy badawcze,
 • znaleźć przedsiębiorstwa branżowe do wspólnych projektów B+R.
Naukowców
którzy chcą  
 • wziąć udział w networkingu w gronie podkarpackich przedsiębiorców,
 • poznać nowości technologiczne i dziedziny, w które warto zainwestować,
 • poznać konkretne projekty realizowane przy udziale PCI i ocenić ich możliwości inwestycyjne,
 • skonsultować się ze specjalistami PCI,
 • uzyskać dostęp do zespołów naukowych opracowujących innowacyjne technologie,
 • podzielić się doświadczeniem wśród osób z sektora prywatnego zainteresowanych inwestowaniem w start-upy.
INWESTORÓW,
którzy chcą 
 • dowiedzieć się jak zwiększyć zyski i zredukować koszty,
 • zyskać nowe możliwości inwestycyjne w projektach badawczo-rozwojowych,
 • poznać sposoby pozyskania finansowania na B+R,
 • poznać instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców oferowane przez regionalne i krajowe instytucje,
 • dowiedzieć się, jakie korzyści zyskają dzięki wdrożeniu B+R,
 • poznać strategię i niuanse dotyczące rozliczeń kosztów B+R, ulg finansowych na jakie mogą liczyć inwestując w rozwój przedsiębiorstwa,
 • dowiedzieć się jak wejść na rynek międzynarodowy, z jakich programów wsparcia mogą skorzystać w tym zakresie,
 • zaktualizować wiedzę dotyczącą cyfryzacji instytucji państwowych i wynikających z tego obowiązków,
 • udoskonalić działania marketingowe i PR dla podejmowanych działań biznesowych,
 • wziąć udział w dyskusjach na temat obecnej sytuacji gospodarczej i nadchodzących zmianach na rynku pracy.
Przedsiębiorców,
którzy chcą 
Rejestracja na Konferencję
Technologia Biznes Inwestycje

Zapraszamy stacjonarnie 23 listopada 2022 roku
Budynek PCI ProtoLab, Rzeszów, ul. Lenartowicza 6
+48
»
»
»
»
»
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
»
Każdy zarejestrowany uczestnik zyskuje możliwość:
przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z przedstawicielami regionalnych i krajowych instytucji otoczenia biznesu
odwiedzenia strefy wystawienniczej sieci laboratoriów PSLBiW, partnerów TBI oraz PCI
udziału na wieczornym bankiecie
osobistych konsultacji z ekspertami PCI i gośćmi specjalnymi
aktywnego Networkingu i matchmakingu w gronie podkarpackich naukowców, przedsiębiorców i inwestorów
udziału w wykładach oraz panelach dyskusyjnych
»
»
zapoznania się z nowoczesnymi technologiami jakie powstają na Podkarpaciu
skorzystania z przerwy kawowej i lunchu
TBI to 4 bloki tematyczne
Jak technologia zmienia biznes? (keynote speaker)

Podkarpackie projekty przyszłości

Po co inwestować w start-upy? (debata, prezentacje innowacji)
TECHNOLOGIA
Rosnące ceny energii, jak im przeciwdziałać (debata)

Strategia przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu (keynote speaker)

Rynek pracodawcy czy pracownika? (debata)
GOSPODARKA
BIZNES i INWESTYCJE
Budowanie konkurencyjności firmy w oparciu o innowacje (debata)

Instrumenty finansowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw (prezentacje)

Współpracować czy konkurować? (debata)

Internacjonalizacja – jak pokonać granicę? (debata)
Ulgi podatkowe, o których nie wiesz

Obowiązki przedsiębiorców w wyniku informatyzacji administracji publicznej

Cyberbezpieczeństwo dla przedsiębiorców

PR i marketing dla innowacyjnego biznesu
WIEDZA I PRAKTYKA
3 strefy wystawiennicze
Strefa Partnerów
Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój województwa podkarpackiego, regionalne i krajowe organizacje finansujące projekty badawczo- rozwojowe, Podkarpacki Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwój. Przyjdź i uzyskaj bezpośrednią odpowiedź z jakiego programu wsparcia możesz skorzystać.
Strefa ProtoLab
Będzie możliwość zwiedzenia pracowni oraz całego nowo otwartego budynku PCI ProtoLab. 
ProtoLab to przede wszystkim przestrzeń młodych kreatywnych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności!
Strefa Podkarpackiej Sieci Laboratoriów 
Badawczych i Wzorcujących
Swoje możliwości badawcze zaprezentują laboratoria akredytowane i nieakredytowane zlokalizowane na Podkarpaciu i współpracujące z przemysłem. W jednej przestrzeni oferta ponad 700 badań z różnych dziedzin budownictwa, fotowoltaiki, badań środowiska.
AGENDA
Podkarpackie Centrum Innowacji jako facylitator podkarpackiego ekosystemu innowacji 
09:10 - 09:25
 • Sławomir Kowalski, Wiceprezes PCI 
10:15 - 10:25
Przyszłość dzieje się u Nas. 
 • Urszula Sakowicz, NCBiR   
Rynek pracodawcy czy pracownika? (debata)
10:30 - 11:15
 • Piotr Kamiński, Kanclerz Loży Rzeszowskiej BCC 
 • Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka
 • Konrad Banecki, Wiceprezes Zarządu Polskie Towarzystwo Gospodarcze 
 • Maciej Głowacki, CEO ARforce Sp. z o.o.
 • Bartosz Kostecki, Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Moderator)
sala konferencyjna
Otwarcie konferencji TBI 
09:00 - 09:10
 • Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
 • Radosław Wiatr, II Wicewojewoda Podkarpacki
 • Jacek Kubrak, Prezes PCI
Rejestracja na konferencję
08:00 - 09:00
Rosnące ceny energii, jak im przeciwdziałać?
09:30 - 10:15
 • dr Grzegorz Wisz, Prezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej
 • Błażej Żyliński, współzałożyciel TechOcean sp. z o.o.
 • Timea Sulenta-Pluta, Moderator
PRZERWA KAWOWA
11:15 - 12:00
Jak technologia zmienia biznes? 
12:00 - 12:30
 • Jacek Kubrak, Prezes PCI
Wystąpienia Podkarpackie Projekty Przyszłości 
12:30 - 13:20
Inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych 
 • dr inż. Kamil Pochwat, Politechnika Rzeszowska 
Opracowanie i optymalizacja systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży kosmicznej i lotniczej 
 • Hubert Gross, Politechnika Rzeszowska
Genetyczny test przesiewowy dla kobiet z ryzykiem rozwoju raka jajnika z terenu Podkarpacia 
 • dr hab. n. med. Tomasz Kluz, prof. UR Uniwersytet Rzeszowski
Opracowanie innowacyjnej technologii wypieku biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych 
 • dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. KPU w Krośnie
Optymalizacja zarządzania nieruchomościami komercyjnymi będącymi własnością samorządów przy pomocy autorskiego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję 
 • dr hab. inż. Janusz Dąbrowski, prof. PWSTE Jarosław 
13:30 - 14:15
Po co inwestować w start-upy?  (Debata)
 • Marcin Bielówka, Innoventure 
 • Krystian Gurba, PACTT, CTT CITTRU UJ
 • Aleksander Mokrecki, Tangentline Ventures 
 • Jacek Kubrak, Prezes PCI
14:15 - 15:20
PRZERWA OBIADOWA
Jak budować konkurencyjność firmy w oparciu o innowacje – te firmy odniosły sukces
(Debata)
15:20 - 16:05
 • Marcin Słowik, członek zarządu Członek Zarządu Fibrain Sp. z o.o.
 • Adam Rachfał, Właściciel firmy RS Technology
 • Tomasz Piotrów, Właściciel firmy Agrimpex Sp. Z o.o. 
 • Zdzisław Dąbczyński, Prezes Zarządu WIMED Sp. z o.o.  
 • Piotr Kamiński, Kanclerz Rzeszowskiej Loży BCC (Moderator)
Ryzyko w finansowaniu spółek technologicznych
16:10 - 16:25
 • dr Kamil Gemra 
Instrumenty finansowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw 
16:25 - 16:55
 • Waldemar Barnaś, Dyrektor Oddziału Mielec Agencji Rozwoju Przemysłu 
Oferta Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, a możliwość finansowania start-upów 
 • Krzysztof Staszewski, Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju 
 • Andrzej Hlawacik, BGK 
Program Polska Strefa Inwestycji – instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorców.
Pomoc finansowa dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej
oraz dla MŚP, woj. podkarpackiego
Internacjonalizacja-jak pokonać granicę?  (Debata)
17:05 - 17:45
 • Rafał Kunaszyk, Prezes Eurokreator S.C. 
 • Dominik Jamroga, Sales Director Nowy Styl Sp. z o.o., AT, CZ, DK, RO, SK
 • Mateusz Jurczyk, Branch Director Kraków & Katowice American Chamber of Commerce in Poland 
 • Piotr Placha, Menedżer, Centrum Eksportu, PAIH 
 • Konrad Banecki, Wiceprezes Zarządu Polskie Towarzystwo Gospodarcze (Moderator)
17:50 - 18:00
Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszy model biznesowy w Programie Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej PCI + POCZĘSTUNEK
AGENDA
Cyberbezpieczeństwo i prywatność - Dlaczego nigdy wcześniej nie było tak dobrze i tak źle jednocześnie?
12:00 - 12:20
 • Aleksander Goszczycki, Prezes firmy MATIC SA 
Strefa „design thinking”
14:15 - 15:20
OBIAD
 • Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka
15:20 - 15:40
Cyberbezpieczeństwo w praktyce
 • Rafał Kunaszyk, Prezes Eurokreator S.C. 
 • dr hab. Marek Frankowicz, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 
13:15 - 14:00
Kompetencje w zakresie badań stosowanych w kontekście rozwoju przemysłu – warsztaty upowszechniające rezultaty projektu RECAPHE 
10:30 - 11:15
Współczesne wyzwania Centrów Transferu Technologii
 • Bartosz Jadam, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski 
 • Maciej Szalacha, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
 • dr Artur Chmaj, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
11:15 - 12:00
PRZERWA KAWOWA
15:40 - 16:00
 • Aleksander Szalecki, Partner Zarządzający Stratego Sp. z o.o. 
Fundusze europejskie – start nowej perspektywy
Ulgi podatkowe, o których nie wiesz.
16:20 - 16:40
 • Barbara Hadam-Toczek, Główna Księgowa PCI 
 • Aleksander Mokrecki, Tangentline Ventures 
16:05 - 16:20
Kapitał podwyższonego ryzyka - motywacje i kryteria 
16:40 - 17:00
 • dr hab. Grzegorz Hajduk, Uniwersytet Rzeszowski 
PR i marketing dla innowacyjnego biznesu
Aleksander Mokrecki
Investment Director Tangent Line Ventures
/
PRELEGENCI
Aleksander Goszczycki
Wiceprezes Zarządu Matic SA
/
dr hab. inż. Janusz Dąbrowski
Prof. PWSTE w Jarosławiu
/
dr inż. Kamil Pochwat
Politechnika Rzeszowska
/
Urszula Sakowicz
NCBiR
/
Andrzej Hlawacik
Departament Instrumentów Finansowych BGK
/
Krzysztof Staszewski
Podkarpacki Fundusz Rozwoju
/
Marcin Bielówka
INNOventure
/
Krystian Gurba
PACTT, CTT CITTRU UJ
/
dr hab. Grzegorz Hajduk
Uniwersytet Rzeszowski
/
dr Grzegorz Wisz
Prezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej
/
Kamil Gemra
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
/
Maciej Głowacki
CEO ARforce Sp. z o.o.
/
dr hab. n. med. Tomasz Kluz
Prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
/
Piotr Kamiński
Kanclerz loży rzeszowskiej BCC
/
Wojciech Materna
Prezes Klastra IT
/
Konrad Banecki
Wiceprezes Zarządu Polskie Towarzystwo Gospodarcze 
/
Rafał Kunaszyk
Prezes Eurokreator S.C.

/
Dominik Jamroga
Sales Director Nowy Styl Sp. z o.o. 
/
Bartosz Jadam
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Rzeszowski
/
Aleksander Szalecki
Partner Zarządzający Stratego Sp. z o.o. 
/
dr Artur Chmaj
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 
/
dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak
prof. KPU w Krośnie
/
Hubert Gross
Politechnika Rzeszowska
/
Marcin Słowik
członek zarządu Członek Zarządu Fibrain Sp. z o.o.
/
Mateusz Jurczyk
Branch Director Kraków & Katowice American Chamber of Commerce in Poland
/
Maciej Szalacha
Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
/
dr hab. Marek Frankowicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 
/
Zdzisław Dąbczyński
Prezes Zarządu WIMED Sp. z o.o.
/
Barbara Hadam-Toczek
Główna Księgowa PCI
/
/
Adam Rachfał
Właściciel firmy RS Technology

Timea Sulenta Pluta
Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań PCI 
/
Jacek Kubrak
Prezes Zarządu PCI
/
Sławomir Kowalski
Wiceprezes Zarządu PCI
/
Waldemar Barnaś
Dyrektor Oddziału Mielec Agencji Rozwoju Przemysłu
/
Tomasz Piotrów
Właściciel firmy Agrimpex Sp. Z o.o.
/
Błażej Żyliński
współzałożyciel TechOcean sp. z o.o.
/
Bartosz Kostecki
Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
/
Podkarpackie Centrum Innowacji - organizatorem TBI
Podkarpackie Centrum Innowacji to miejsce, w którym rozwijamy kluczowe umiejętności wśród badaczy i personelu administracyjnego.

Na co dzień prowadzimy i organizujemy szereg szkoleń, warsztatów i wydarzeń skierowanych do naukowców, przedsiębiorców oraz studentów.

Współpracujemy z uczelniami, organizacjami i stowarzyszeniami w regionie, tworząc wspólny ekosystem startupów.
Relacje z ostatnich wydarzeń organizowanych
PATRONATY HONOROWE
PARTNERZY MERYTORYCZNI
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Timea Sulenta-Pluta
Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań
tel. +48 504 238 159
t.sulenta@pcinn.org
Główny organizator:
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitał Zakładowy: 500 000,00 zł
All Rights Reserved
Copyright 2020
Podkarpackie Centrum Innowacji